Menu
0904.924.934 info@namthaigroup.com

cung cấp thiết bị mạng – Học viện cảnh sát

Tên dự án: Cung cấp, thi công thiết bị mạng – học viện cảnh sát

Địa chỉ: Học viện cảnh sát, cổ nhuế, Hà Nội

Chủ đầu tư: Học viện cảnh sát nhân nhân

Thời gian thi công: 15 ngày

 

 

 

Thông tin chi tiết

Năm 2017 máy tính rất vinh dự được hợp tác công việc với Trưởng Phòng Công Nghệ Thông Tin của Học Viện Cảnh Sát để nâng cấp và sửa chữa cung cấp thiết bị mạng cho 03 phòng CNTT của học viện. Với phương châm lấy khách hàng là tiền đề chúng tôi đã gấp rút hoàn thành dự án trong 02 tuần và bàn giao cho khách hàng theo đúng yêu cầu.