Menu
0904.924.934 info@namthaigroup.com

Công ty TNHH Đầu tư TMDV Nam Thái là công ty hoạt động theo hình thức quản lý tập trung bao gồm Giám đốc, phó giám đốc điều hành quyết định các công việc chung và các trưởng phòng chuyên trách chịu trách nhiệm về công việc cho từng phòng ban.


 • Giám đốc: Nguyễn Thành Lợi
 • Chức vụ: Giám đốc điều hành.
 • Số điện thoại: 0965.271.666
 • Email: loint@namthaigroup.com
 • Quyết định các vấn đề liên quan đến việc kinh doanh hàng ngày của công ty.
 • Quyết định cơ cấu tổ chức và quy chế quản lý nội bộ công ty.
 • Bổ nhiệm hoặc bãi nhiệm các chức danh quản lý, các bộ phận trong công ty.
 • Khen thưởng, xử lý các sai phạm của các thành viên trong công ty
 • Quyết định lương, thưởng, phụ cấp đối với các thành viên trong công ty.

 


 

Phó giám đốc: Lê Thị Mến

 • Chức vụ: Phó giám đốc
 • Số điện thoại: 0915664161
 • Email: menlt@namthaigroup.com
 • Quyết định các vấn đề liên quan đến việc kinh doanh hàng ngày của công ty.
 • Quyết định cơ cấu tổ chức và quy chế quản lý nội bộ công ty.
 • Bổ nhiệm hoặc bãi nhiệm các chức danh quản lý, các bộ phận trong công ty.
 • Khen thưởng, xử lý các sai phạm của các thành viên trong công ty
 • Quyết định lương, thưởng, phụ cấp đối với các thành viên trong công ty.

 

 

Phòng Hành chính – Tổng hợp: Nguyễn Thu Thảo.

 • Chức vụ: Trưởng phòng.
 • Số điện thoại: 096.346.5137.
 • Email: thaont@namthaigroup.com
 • Xây dựng nội quy, chính sách và các giấy tờ hành chính trong công ty.
 • Kiểm tra, đôn đốc nhắc nhở việc thực hiện các nội quy, chính sách trong công ty.
 • Phụ trách các buổi liên hoan và các hoạt động mang tính chất công đoàn.

 


Phòng kinh doanh: Đặng Đình Tuyền.

 • Chức vụ: Trưởng phòng.
 • Số điện thoại: 0933.898.639.
 • Email: tuyendd@namthaigroup.com
 •  Xây dựng và phát triển mở rộng thị trường tiêu thụ SP (cả truyền thống & online).
 • Tư vấn, giải quyết yc của KH và phối hợp với kế toán, kỹ thuật xử lý đơn hàng.
 • Phối hợp với kỹ thuật chăm sóc KH sau bán hàng và theo dõi, quản lý công nợ KH.
 • Phối hợp với phòng marketing để xây dựng chiến lược phát triển website.

 


 

Phòng Kỹ thuật: Nguyễn Văn Đông.

 • Chức vụ: Trưởng phòng.
 • Số điện thoại: 0936.474.786
 • Email: dongnv@namthaigroup.com
 • Triển khai, thi công, sửa chữa các sản phẩm, dịch vụ công ty cung cấp.
 • Chịu trách nhiệm chính về chất lượng của các đơn hàng, các dịch vụ.
 • Phối hợp với phòng kinh doanh và kế toán để giải quyết triệt để những yêu cầu của và thắc mắc của KH.

 


 

Phòng Nghiên cứu và phát triển: Phạm Ngọc Tới.

 • Chức vụ: Trưởng phòng.
 • Số điện thoại: 0973.417.189.
 • Email: toipn@namthaigroup.com
 • Xây dựng và phát triển các giải pháp xoay quanh các sản phẩm của công ty.
 • Nghiên cứu phát triển các phần mềm xoay quanh các sản phẩm của công ty.
 • Tìm kiếm, nghiên cứu các dòng sản phẩm mới, lĩnh vực mới đem lại lợi nhuận tốt hơn để thương mại.
 • Phối hợp với phòng kinh doanh, marketing, kỹ thuật để quảng bá các giải pháp và SP.